سایت های شرط بندیمعرفی

سایت شرط بندی زبل بت

زبل بت یکی دیگر از سایت‌های شرط بندی نوپا بوده و مالکیت آن بهمیلاد حاتمینسبت داده می‌شود. در رنگبندی تم سایت، برعکس اکثر سایت‌های شرط بندی، از رنگ‌های سرد آبی و مشکی استفاده شده. بر خلاف سایت‌های دیگر شرط بندی که…
Read more